Frequently Asked Question

Problem z obsługą Java Script
Last Updated 4 years ago

Platforma e-learningowa SGSP korzysta z języka JavaScript. Skrypty służą do zapewnienia integraktywności, sprawdzania poprawności formularzy i budowania elementów nawigacyjnych, a ich wykorzystanie jest niezbędnym warunkiem poprawnej pracy platformy i wyświetlania materiałów dydaktycznych. W każdej z przeglądarek internetowych JavaScript uruchamiane są w inny sposób. Poniżej podane są instrukcje dla włączenia skryptów w różnych (popularnych) przeglądarkach internetowych.
image


IE Internet Explorer 9.0 i 10.0:
1. Otworzyć przeglądarkę IE.
2. Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
3. Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
4. Kliknąć kartę Zabezpieczenia.
5. Kliknąć przycisk Poziom niestandartowy.
6. Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
7. W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywania skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
8. Kliknąć przycisk OK.
9. Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
10. Kloknąć przycisk Zastosuj i OK. Zamknąć okno.
image


Chrom 23, 24, 25, 26, 27 do 29
1. Otworzyć przeglądarkę Chrome.
2. Wcisnąć przyciski Alt+F lub Alt+E na klawiaturze.
3. Wybrać menu Ustawienia.
4. Na samym dole wybrać Pokaż ustawienia zaawansowane.
5. W sekcji Prywatność kliknąć Ustawienia treści.
6. W sekcji JavaScript wybrać Zezwalaj lub nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript.
7. Kliknąć przycisk OK.
8. Zamknąć okno.
9. Załadować stronę ponownie.
image


Mozilla Firefox 2,3,4,5,6,7,8,9 do 22:
1. Otworzyć przeglądarkę Firefox.
2. Wcisnąć przycisk alt na klawiaturze.
3. W menu Narzędzia kliknąć polecenie Opcje.
4. Na liście Opcje kliknąć Treść.
5. W sekcji Treść zaznaczyć pole wyboru opcji Włącz obsługę języka Java.
6. Kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć okno Zaawansowane ustawienia JavaScriptu.
7. Zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w sekcji Zezwól skryptom na.
8. Kliknąć przycisk OK.
9. Kliknąć przycisk OK.
image Opera:
1. Należy wybrać menu Narzędzia -> Preferencje ->
2. W zakładce Zaawansowane ustawić się na liście po lewej stronie na Zawartość.
3. Zaznaczyć Włącz obsługę JavaScript.
4. Potwierdzić klawiszem OK.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!