Frequently Asked Question

Jak budować zgłoszenie do administratora Ze-N SGSP.
Last Updated 3 years ago

Zgłaszając swój problem, np. z brakiem możliwości logowania do systemów edukacyjnych obsługiwanych przez Zespół d.s. e-Nauczania, pamiętaj o podaniu takich informacji jak:
  1. Tytuł zapytania - w trzech słowach czego dotyczy zgłszenie
  2. Podania Imienia i Nazwiska
  3. Nazwy grupy studenckiej/słuchaczy/uczestników (szkolenia)
  4. Możliwie pełnego opisu problemu.
UWAGA: Każdy piszę w swoim imieniu, jedynym odstępstwem jest Witryna Edukacyjna.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!