Frequently Asked Question

Jak włączać/usuwać/blokować pliki Cookies z przeglądarki internetowej Internet Explorer 9?
Last Updated 3 years ago

Włączanie ciasteczek

Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”.
Kliknij kartę „Prywatność”, a następnie w obszarze zakładka „Zaawansowane”.
Możesz tutaj dowolnie wybrać sposób obsługi plików Cookies w strefie internetowej.

Usuwanie ciasteczek

Na górze okna przeglądarki kliknij przycisk „Narzędzia” , wskaż polecenie „Bezpieczeństwo”, a następnie kliknij polecenie „Usuń historię przeglądania”.
Zaznacz pole wyboru „Pliki cookie”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”.

Blokowanie ciasteczek

Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”.
Kliknij kartę „Prywatność”, a następnie zakładka „Zaawansowane”.
Możesz wybrać opcję „Zablokuj” zarówno dla „plików cookie tej samej firmy” jak i dla „plików cookie innych firm”.

Blokowanie lub dopuszczanie plików cookie z określonych witryn sieci Web

Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie kliknij polecenie „Opcje internetowe”.
Kliknij kartę „Prywatność”, a następnie ustaw suwak w położeniu pomiędzy dolną a górną pozycją, aby zapobiec zablokowaniu lub dopuszczeniu wszystkich plików cookie.
Kliknij przycisk „Witryny”.
W polu „Adres witryny sieci Web” wpisz adres witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk „Zablokuj lub Zezwalaj”.
Podczas wpisywania adresu zostanie wyświetlona lista stron sieci Web odwiedzonych przez użytkownika. Można kliknąć element z tej listy, aby wyświetlić go w polu „Adres witryny sieci Web”.
Powtórz powyższy krok dla każdej witryny sieci Web, która ma być blokowana lub dopuszczana. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Ustaw suwak z powrotem w położeniu, w którym się pierwotnie znajdował, a następnie kliknij przycisk OK.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!