Frequently Asked Question

Jak włączać/usuwać/blokować pliki Cookies z przeglądarki internetowej Chrome?
Last Updated 3 years ago

Włączanie ciasteczek

Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz „Ustawienia”.
Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”.
Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm”.

Usuwanie ciasteczek

Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz „Ustawienia”.
Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij „Usuń wszystkie” u dołu okna dialogowego.
Aby usunąć określony plik cookie, wybierz stronę, która go utworzyła, a potem zaznacz ten plik cookie i kliknij „Usuń”.
W oknie dialogowym „Wyczyść dane przeglądarki” możesz usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie.

Blokowanie wszystkich ciasteczek

Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz „Ustawienia”.
Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. Za każdym razem, gdy przeglądarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikonę z czerwonym przekreślonym krzyżykiem.

Blokowanie tylko plików cookie innych firm

Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
Wybierz „Ustawienia”.
Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
Zaznacz pole wyboru „Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm”. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy „Wyjątki” i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!