Frequently Asked Question

Czy bezpiecznie jest zapamiętywanie haseł?
Last Updated 3 years ago

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie funkcji zapamiętywania haseł i formularzy w przeglądarce internetowej. Kiedy funkcja zapamiętywania haseł i formularzy jest włączona, przy logowaniu do serwisu Inteligo identyfikator i hasło są wpisywane automatycznie z pamięci przeglądarki. Wyłączenie tej opcji uniemożliwi zalogowanie się w serwisie innym osobom przy użyciu zapamiętanych w przeglądarce danych.

image IE Internet Explorer:
Menu „Narzędzia” » „Opcje Internetowe” » zakładka „Zawartość” » część „Autouzupełnianie” » „Ustawienia” - odznacz pola „Nazwy użytkowników i hasła w formularzach”
image Chrom:
Menu „Ustawienia Google Chrome” » „Ustawienia” » „Prywatność” » „Hasła i formularze” – odznacz pole „Proponuj zapisywanie haseł podawanych w internecie”
image Mozilla Firefox:
Menu „Narzędzia” » „Opcje” » „Bezpieczeństwo” » „Hasła” » odznacz pole „Pamiętaj hasła do witryn”
image Opera:
Menu „Ustawienia”, zakładka „Preferencje…” » zakładka „Formularze”, odznacz pole „Włącz menedżera haseł”
Pamiętaj! Zawsze po zakończonej pracy wyloguj się z serwisu
(opcja w górnym prawym rogu), a następnie zamknij okno przeglądarki.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!