Frequently Asked Question

Jak zbudowane jest login i hasło
Last Updated 4 years ago

By zalogować się do platformy e-learningowej SGSP potrzebne są dane (login i hasło) przekazane użytkownikowi przy rozpoczęciu semestru/kursu.
Login składa się z imienia i nazwiska pisanych łącznie z kropką rozdzielającą, przykład: adam.kowalski .
Otrzymane hasło jest jednorazowe, służy do pierwszego zalogowania do platformy. Po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. W pierwszym polu trzeba wpisać aktualne hasło, w pozostałych polach należy wpisać nowe hasło dwukrotnie.

Hasło powinno składać się z: minimum ośmiu znaków, liter małych i dużych (a-z, A-Z), minimum jednej cyfry (1, 2, 3, ...) oraz znaków specjalnych (@, #, $, ...).

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: elearning@sgsp.edu.pl

UWAGA: Pierwsze hasło wygenerowane przez system może wśród znaków specjalnych zawierać kropki ulokowane w dowolnym miejscu hasła, nawet na końcu. System wymaga zmiany hasła co 30 dni. Wpisując pierwsze hasło nie należy stosować metody kopiuj i wklej. Po przyjęciu nowego hasła przez system dobrze jest zanotować go sobie w bezpiecznym miejscu wraz z datą jego utworzenia.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!