Frequently Asked Question

Wtyczka Adobe Flash Player dla Internet Explorer w Windows 10
Last Updated 3 years ago

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problemy związane z programem Flash Player, które występują w przeglądarce Internet Explorer w systemie Windows 10


Aktywacja programu Flash Player


Upewnij się, że program Flash Player został aktywowany.


 1. Otwórz stronę z zawartościami multimedialnymi w przeglądarce Internet Explorer. Na przykład zobacz pliki pomocy programu Flash Player.

 2. Kliknij menu Narzędzia w prawym górnym rogu przeglądarki Internet Explorer.


  Kliknięcie menu Narzędzia
 3. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Zarządzaj dodatkami.


  Wybór polecenia Zarządzaj dodatkami
 4. Wybierz obiekt programu Shockwave Flash z listy.


  Uwaga:

  Upewnij się, że bieżąca witryna zawiera treści multimedialne. Jeżeli bieżąca witryna nie zawiera treści multimedialnych, obiekt programu Shockwave Flash nie zostanie wyświetlony na liście.
  Wybór dodatku Shockwave Flash Object
 5. Kliknij przycisk Włącz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.


  Kliknięcie przycisku Włącz

Wyłącz filtrowanie ActiveX


 1. Otwórz stronę z zawartościami multimedialnymi w przeglądarce Internet Explorer.

 2. Kliknij menu Narzędzia i wybierz polecenia Bezpieczeństwo > Filtrowanie ActiveX.


  Wybór poleceń Bezpieczeństwo, Filtrowanie ActiveX
 3. Zamknij przeglądarkę i otwórz ją ponownie. Następnie spróbuj ponownie wyświetlić treści.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!