Frequently Asked Question

Jak w przeglądarce Chrome włączyć Flash
Last Updated 3 years ago

W systemie Windows


 1. Wpisz chrome:dodatki plugin na pasku adresu i otwórz stronę Dodatki plug-in.


  Wpisz chrome:dodatki plugin na pasku adresu
 2. Na wyświetlonym ekranie Dodatki plug-in znajdź pozycję Adobe Flash Player. Sprawdź stan (Włączony lub Wyłączony).


  Sprawdź stan programu Adobe Flash Player
 3. Kliknij opcję Włącz.


  Kliknij opcję Włącz
 4. Wybierz opcję Zawsze zezwalaj na uruchomienie, aby zawsze zezwalać na uruchomienie programu Flash Player.


  Wybierz opcję Zawsze zezwalaj na uruchomienie
 5. Zamknij ekran Dodatki plug-ins.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!