Frequently Asked Question

Jaki wybrać rodzaju wtyczki Flash dla przeglądarek
Last Updated 3 years ago

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dotyczące wyboru wtyczki Flash względem systemu operacyjnego i używanej przeglądarki.

System Przeglądarka
Windows Internet Explorer - ActiveX
Internet Explorer (embedded - Windows 8.1) - ActiveX
Edge (embedded - Windows 10) - ActiveX
Firefox - NPAPI
Chrome (embedded) - PPAPI
Opera, Chromium-based browsers - PPAPI
Macintosh
OS X
Firefox, Safari - NPAPI
Chrome (embedded) - PPAPI
Opera, Chromium-based browsers - PPAPI
Linux Firefox - NPAPI
Chrome (embedded) - PPAPI
Opera, Chromium-based browsers - PPAPI
ChromeOS ChromeOS - PPAPI


Please Wait!

Please wait... it will take a second!